Boken Tre gårdar i Lund av Inger Rudberg, utg. 1995, realiseras för 70 kr inkl. porto. Häftad, 159 sidor. Rikt illustrerad med utförliga personregister.

Ca 1/3 behandlar fem generationer Borg i Lund, från färgaren Hans till C.O. Borgs familj, som ägde Råbyholms landeri i södra Lund med Helgo Zettervalls huvudbyggnad. Fotot t.v. visar allén med statarlängan, länge hotad av motorväg som nu är planerad en bit bort. Andra omistliga lundamiljöer är Skjutsstallgården i norr och Bredgatan 19 mitt i Lund.

Vill du ha boken? Lägg en 50-lapp plus en tjuga i ett kuvert med ditt namn och tydlig adress och skicka till Inger Rudberg, Persikevägen 81, 223 55 Lund.

Inger Rudberg realiserar även en restupplaga av sin bok Söta Louise och ollonfläsk för 30 kr plus 56 kr i porto per bok. Boken, som utgavs 2001, är inbunden på 430 sidor och väger 1,2kg.

Titeln syftar på livslång kärlek och vardag. Boken innehåller autentiska brev från prosten Lars Peter Wåhlin till hustrun Louise Adrian och barnen. Man läser om vardag i prästgårdar med jordbruk i Farhult i nordvästra Skåne och i Norrvidinge-Dagstorp öster om Landskrona. Breven till sonen Peter talar om klassiska studier och faderns lärda strider i Lund. Även döttrarnas livsöden skymtar ( den äldsta "råkar i olycka").

Till breven hör kulturhistoriska kommentarer, samtida foton och teckningar, utförligt personregister samt ordförklaringar m.m.

Vill du ha ett eller flera ex? Bra gåva till barnbarn eller till kulturella vänner! Beställ per e-mejl: inger.rudberg@telia.com. Sätt in (30+56=)86 kr per bok på Ingers personkonto i Nordea 221113-4800 med namn och adress så kommer boken/böckerna i postens gröna L-kuvert.

Om du vill ha fler än tre böcker kan det löna sig att skicka alla i ett paket. Kontakta i så fall Inger för närmare uppgift om portokostnaden.

Den som hämtar boken/böckerna hemma hos Inger på Persikevägen 81 i Lund slipper portokostnaden och betalar alltså bara 30 kr per bok.