Anteckning om Samuel Adrians dop.

Texten lyder:
D.9. dito 1689 döptes borgaren Harald Jönssons och [hans] hustru Christina Swensdotters son Samuel
föräldrarna bodde i sin gård på Högebergsgatan faddrar vore, herr Lars Ferner comminister herr Mikael
Bärg,och mons:r Thomass samt mons:r Erik Bergner: quinnfolken desse, hustru Carina Olofsdotter, herr
Lars Tuischierijs hustru Segred Hansdotter, hustru Anna Grott; och jungf: Maria Lind./
[Stockholms stadsarkiv]