Samuel Adrian

Född 9 oktober 1689 i Katarina. Bokbindare i Kristianstad. Döpt 9 oktober 1689 i Katarina. Död 7 september 1743 i Kristianstads Heliga Trefaldighet.

Av Bokbindare och buntmakare framgår bl.a. följande: Bröderna Samuel och Mikael kallade sig först Haraldsson (en tid också Friss) men då de blev etablerade bokbindare kallade de sig Adrians efter den holländske skeppare Adrianz som fadern var anställd hos. I själva verket var det sed att en man bytte namn när han blev gesäll. (Därför var det ytterst få hantverkare som hade son-namn.) Denna sed går tillbaka på en gammal ceremoni som kallades "vederdop", d.v.s. omdop, och som hörde till skråväsendet. Under en gesällvandring till kontinenten hade Samuel och hans bror Mikael råkat ut för religionsförföljelser (enligt familjetraditionen), kom flyende tillbaka till Sverige från Leyden och landade kanske i Åhus.

Samuel slog sig ner i Kristianstad och bildade en bokbindardynasti. Han vann burskap i Kristianstad den 3 juli 1723. Genom att gifta sig med Dorotea Munck fick han överta ett bokbinderi.

Dorotea medförde även en son från sitt tidigare äktenskap med Andréas Gottske. När Dorotea avled redan efter ett års äktenskap med Samuel stod denne ensam med styvsonen, som då var ca 12 år. "Han inger," skriver Inger Rudberg, "ett Inventarium till Magistraten på otroligt tillkrånglad byråkratsvenska, där han säger att sterbhuset befann sig 'i slettare tillstånd än jag förmodat, särdeles genom gamla skråförordningar som uppstått och dels genom upphandlande av materialier'. Till dessa inköp har han måst låna pengar och 'träges dagligen' av sina fordringsägare. Han säger sig vara tvungen att gå från gård och egendom om han måste ge styvsonen hans fädernearv. Efter samråd med anhöriga till gossen har de gått med på att han endast skall njuta sitt farsarv oavkortat (efter Andreas Gotske). Samuel åtar sig däremot att sörja för pojkens 'anständiga uppfostran med kläder, föda och nödig undervisning i Scholan så länge jag det förmår." Samuel behövde en ny fru i gården och han finner henne i Johanna Bildt .

Samuel dog vid 54 års ålder. Av bouppteckningen framgår att gården (nr 29 vid Stora Södergatan) är "två vånings hög af korsverk med Qvist ut åt stora gatan samt skulahus inuti (troligen inomhusdass). Gammal med två järnkakelugnar tillika med en liten trädgårdsplats på samma tomt åt Västra Bakgatan värderad till 900 Rd." De fyra äldsta barnen ägde var sin silverbägare, där namnet Adrians är ingraverat. Familjen hade en brännvinspanna, en tekittel och ½ "duss porcellainsthekoppar", dock inga kaffekoppar. Vidare en kviga och fyra svin. Verktygen i bokbinderiet var bland annat pressar, stämplar, punkter, städ, guldraspel (vilket tyder på bokband med guldinläggningar), knivar, foliebräder, qvart- och octavbräder, två däcker fåraläder och 12 däcker pergament. (Däcker är ett tyskt ord som betyder 10 st.) Vidare "anmäldes att den dödes gångkläder användes till barnens behof". Därpå uppräknas varenda bunden bok som finns färdig, bl.a. 36 ABC-böcker, vilket visar att barn lärde sig läsa långt före den beramade folkskolestadgan 1842. Vidare fanns ytterligare några hundra "Exemplar", d.v.s. tryckta men obundna ABC-böcker, andaktsböcker, psalmböcker och också en del praktiska handböcker.

Gift 1:o 7 juli 1723 med Dorotea Munck. Född omkring 1695. Död juli 1724. Dödsorsak: Troligen missfall. Äktenskapet var barnlöst.
Far: Andreas (Anders) Munk Rådman.

Gift 2:o 26 november 1725 med Johanna Bildt Född 11 juni 1706 i Kristianstad. Död 1775 . Av ”Buntmakare och bokbindare” framgår bl.a. följande: Namnet Bildt låter adligt men det är i själva verket en förkortad form av faderns namn Bilfeldt. Efter Samuels död 1743 måste Johanna ha en ny man för att kunna bo kvar och inte komma på fattiggården. Dessa konserveringar av änkor, som hela tiden för bokbindaryrket framåt, var en ren affärstransaktion och hade rätt litet med kärlek i vår mening att göra. Det är överlevnadens hårda lag som gäller. Snart är en ny bokbindare på plats och får burskap 1745.
Far: Gustav Bilfeldt (Bildt). Buntmakare (=pälsmakare) i Kristianstad. Död 1710 i Kristianstad.
Mor: Johanna Albertus. Född 1675. Död 1755.

Barn

Gustav Henrik Adrian Född 21 mars 1728 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L). Död 1778.

Samuel Adrian Född 1732 i Kristianstad. Död 2 januari 1804 i Farhult (M)

Johan Michel Adrian. Född 1732. Död 16 februari 1793.

Anna Elisabeth Adrian Född 1734. Död 1754.(Ingrid Stenbäck)

Dorotea Samuelsdotter Adrian. Född 3 juli 1737 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [Johannes Adrian]. Död 16 maj 1816.

Magnus Adrian. Född 23 september 1739. Död 1 oktober 1750 [Johannes Adrian].

Hans Jörgen Adrian. Född 11 april 1742 i Kristianstad. Död 20 mars 1785.