1.är Prosten Petter Wåhlin, Ingelstorp, gift med 2, bror till 4, kusin till 2 & 3.

2.är Louise Wåhlin f. Adrian, gift med 1, syster till 3, kusin till 1 & 4.

3.är Hovpredikanten och kyrkoherden Sam Adrian, gift med 4, bror till 2, kusin till 1 & 4.

4.är Fredrika Adrian f. Wåhlin, gift med 3, syster till 1, kusin till 2 & 3.