Petter Samuel Wåhlin


Född 28 augusti 1811 i Farhult (M). Död 28 januari 1879 i Ingelstorp (M). Kyrkoherde och honorarieprost i Ingelstorp och Valleberga [Theodor Wåhlin].
Student 1827. Disputerade för professor JC Hill 1835. Fick plats som kanslist i Stockholm på Ecklesiastikdepartementet. Han var konstnärlig och studerade en termin på Konsthögskolan. Skolkollega i Lunds katedralskola 1836 - 1841, skolkollega i Ystad, rektor för Ystads latinskola 1841, prästvigd 1848, kyrkoherde i Ingelstorp och Valleberga i södra Skåne 1851, prost ö e f 1852. Ingelstorp var ett sommarparadis för hans [Petter Samuels] syskonbarn - också min [Inger Rudbergs] farmor Helena var där. Hela släktens barn var välkomna att leva sommarliv i Ingelstorp. Livet där och i Skåne har skildrats av Thane Adrian, son till Fredrica. En del av artiklarna är tryckta i Byahornet. [Söta Louise s. 17] Bland sina lärljungar i Ystad hade P.W. också Evald Åkeson, som sedan tog sig namnet Lundegård och blev kh. i Hörby. Han är i sina dock gärna något kverulanta självbiografiska anteckningar ytterst kritisk mot P.W. och uppger att denne var "lat och bequäm af sig och föga intresserad för lärarkallet, derföre voro hans lärljungar icke mycket styfva i hans ämnen (latin, franska, hist., teol. och kyrkohist.) och blefvo i dem vanl. kuggade i studentexamen. Jag vill visst icke påstå, att han icke hade respekt uti sin klass, fast han aldrig begagnade rottingen, men han tuktade oss med sina försmädelser och genom sitt förlöjligande af dem, som han blifvit ond på. Han hade mycket undseende för de elever, som tillhörde förmögna hem, så at dessa aldrig gjordes till föremål för hans vassa tunga. Någon respekt utaf sina medlärare hade han visst icke, ty de gjorde som de ville och betjeningen fick sköta sig efter behag, derföre var osnyggheten och orenligheten på de hemliga ställena utaf sådan beskaffenhet, att jag ej kan omnämna dessa förhållanden, ty man skulle i vår tid hålla sådant för otroligt." I sina otryckta anteckningar skriver Cavallin om P.W.: "måttligt hufvud, måttliga kunskaper, klen skolman, men som kh oklanderlig, beskedlig man". Prästmötesnekrologerna är mera välvilligt försonliga: "Såsom en intelligent och human man gjorde han sig aktad och afhållen." Henrik Schönbeck anför i sina minnen från verksamheten som folkskoleinspektör att "ingenstädes voro skolförhållandena så usla och prästernas intresse därför så ringa som i Ingelstorp och Löderup." [Carlquist 9 s. 381]
Far: Lars Peter Wåhlin. Prost i Norrvidinge. Född 23 juli 1772. Död 9 september 1834 i Norrvidinge (M).
Mor: Lovisa "Louise" Johanna Christina Adrian. Född 27 november 1785 i Farhult (M). Död 2 februari 1844 i Lund [Carlquist 7 s. 326].
Gift 12 augusti 1842 med Lovisa "Louise" Carolina Johanna Adrian.

Barn:

Ebba Lovisa Wåhlin. Född 14 september 1843 i Ystads Sankta Maria (M). Död 26 september 1924 i Malmö [Carlquist 9 s. 382].

Hilma Sofia Juliana Wåhlin. Född 12 april 1845 i Ystads Sankta Maria (M). Död 17 september 1899 i Ingelstorp (M) [Carlquist 9 s. 382]. Ogift.

Alma Fredrica Johanna Wåhlin. Husföreståndarinna hos sin släkting ärkebiskop Henric Reuterdahl [Söta Louise s. 20]. Född 10 januari 1847 i Ystads Sankta Maria (M). Död 28 juli 1893 i Ingelstorp (M) [Carlquist 9 s. 382].

Anna Carolina Maria Wåhlin. Skulptris. Född 28 maj 1851 i Ingelstorp (M) [Carlqvist 9 s. 382]. Död 8 juni 1924 i Ingelstorp (M) [Carlqvist 9 s. 382]. "Räddade kulturskatter i kyrkor på Österlen, säkert i samarbete med sin kusin, arkitekt Theodor Wåhlin. Ogift." [Söta Louise s. 20]. Begravd på Ingelstorps kyrkogård [Johannes Adrian]. Theodor Wåhlin har i sin krönika om den wåhlinska släkten (s. 32 ff.) ägnat henne en flera sidor lång biografi som även innehåller minnen från prästgården i Ingelstorp.

Lovisa Petrea Christina Wåhlin. Född 23 juni 1856 [Söta Louise s. 20]. Död 4 maj 1859 [Söta Louise s. 20].