Peter Wilhelm Borg


Direktör i Lund. Född 18 maj 1842. Död 1929 [Tre gårdar s. 118].
Fick utbildning i färgaryrket av sin far. Gesäll 1861. Därefter besökte han flera svenska färgerier och spinnerier, bl.a. i Göteborg, Jönköping och Norrköping. När fadern vistades borta på resor var det Peter Wilhelm som stod för rusthållet hemma. 1867 startade han en studieresa till Tyskland som varade i två år. 1871 övertog han faderns företag som han drev ensam till 1876 då brodern Berndt August inträdde i rörelsen som därefter drevs under firma C.O.Borgs Söner. Arbetet fördelades så att Peter Wilhelm skulle ha hand om bokföring, brevväxling och kassa. 1897 ombildades företaget till aktiebolag under firma A.-B. C.O. Borgs Söner. 1913 ändrades firman till A.-B C.O. Borgs Söners Fabriker. Peter Wilhelm var direktör och ledare för det bolaget till 1929 då hans som Otto Wilhelm övertog ledningen. [Borgs i Lund s. 102 ff]

Peter Wilhelm hade flera offentliga uppdrag. Bl.a. var han under mer än 20 år ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammaren i Lund. Under några år var han även landstingsman. Vidare var han medlem av direktionen för S:t Lars sjukhus, Råby uppfostringsanstalt och Skånska Hypoteksföreningen. Han var också en mycket verksam styrelsemedlem i Spar-banken för Lunds stad och kringliggande land, Skånska Brandförsäkringsinrättningen och Skånska Brandstodsföreningen. Han utnämndes till riddare av Vasaordens första klass och tilldelades Stora guldmedaljen för medborgerlig förtjänst. [Borgs i Lund s. 113]

Gift 1875 med Hilma Lundgren. Född 1856. Död 5 maj 1924 [Borgs i Lund s. 105].
Far: Otto Leopold Lundgren. Patron i Tosterup (L). Född 15 november 1819 i Landskrona. Död 28 juni 1890 i Ljungby (G) [Ann-Mari Stigen].
Mor: Laura Petronella Lundh. Född 13 mars 1834 i Ystad. Död 11 november 1910 [Ann-Mari Stigen].

Barn:

Laura Otilda Petronella Borg. Född 13 februari 1877 [Sv. slk 1943 s. 145]. Död 1924.

Otto Wilhelm "Ove" Borg. Född 18 maj 1878. Död 29 juli 1957 [Käthe Raunkjær].