Olaus/Olov Svebilius


Olof Svebilius var kyrkoherde i Runsten (Öland) 1715-1731.

Gift med Brigita Giöthe kallad "Ölands skönhet". Hon var endast 15 år, när hon bortgiftes. Hennes man var tjugoåtta år äldre. Äktenskapet lär ha varit mycket lyckligt.
Makarna Svebilius avled åren efter varandra, 1731 och 1732. Deras gravsten är bevarad och står i vapenhuset i Runstens kyrka. [Runstens kyrka, kort beskrivning]