Lars Samuel Adrian


Advokatfiskal vid Göta hovrätt i Jönköping. Född 18 februari 1779 i Farhult (M). Död 1 oktober 1835 i Jönköpings Kristina (F). Dödsorsak: Fall. Han blev 56 år. Enligt Ruth Holmberg dog han sedan han fallit ner från taket på sitt nybyggda hus dit han hade han klättrat upp för att inspektera hur arbetet hade utförts. Kusin till sin hustrus mor.

På porträttets* baksida står: "Du känner väl dessa drag? En god och fridfull Jul önskar jag Er alla. Din tillgifna Anna W. D.:21-12-1908." Jag har fått porträttet av Ruth Holmberg. Troligen har någon av systrarna Holmberg fått det i julklapp. Anna W. bör troligen tydas som Anna Wåhlin. Systrarna Holmbergs mor hade två kusiner med det namnet, dels dottern till Petter Samuel Wåhlin, kyrkoherde i Ingelstorp, dels dottern till Carl Ludvig Wåhlin, rektor i Malmö. Båda var barnbarn till Lars Samuel.

Gift: 20 november 1812 med
Ebba Maria Nordström. Född 3 september 1791. Död 17 januari 1827. Dödsorsak: Kolera. Maken Lars Samuel Adrian var kusin till Ebba Marias mor, Johanna Helena Adrian.
Far: Peter (Per)Jacobsson Nordström. Bokbinderiålderman i Jönköping. Född 1751 i Strängnäs. Död 2 mars 1827.
Mor: Johanna Helena Adrian. Född 12 februari 1758 i Jönköping. Död 6 maj 1832 i Jönköping.

Barn:

Juliana "Julie" Helena Adrian.Född 21september 1813 i Jönköping. Död 13 juli 1893 i Ingelstorp (M)

Samuel Sam Adrian. Född 18 maj 1816 i Jönköping. Död 15 februari 1900 i Gustav Adolf (L)

Lovisa Louise Johanna Charlotta Adrian. Född 8 april 1818 i Jönköping. Död 16 april 1901 i Lund

Carl Magnus Adrian. Född 14 december 1821i Jönköping. Död 21 januari 1897 i Ullstorp (L).,