Karl Fredrik Samuel "Sam" Adrian

Kapten, gymnastikdirektör i Örebro. Född 22 maj 1882 i Voxtorp (H). Död 14 juni 1956 i Längbro (T). Dödsorsak: Hjärtinfarkt.

Som barn hade han ett livligt umgänge med sina farföräldrar på Viby prästgård. Där umgicks även hans farbröder, fastrar och kusiner. Allt detta livliga umgänge med släkten blev tydligen för mycket för honom, för i övre tonåren bröt han helt med släkten och undvek under fortsättningen av sitt liv all kontakt med den. Han talade aldrig om sina barndomsupplevelser.

I gymnasiet studerade han både grekiska och latin, uppenbarligen med inriktning på att han skulle utbilda sig till präst, men så blev det inte. Ett tag var han informator (privatlärare) i en svensk familj i Tyskland. Han berättade att han då brukade besöka restauranger tillsammans med en svensk kamrat som uppträdde väldigt oartigt mot servitörer, och att dessa därför titulerade kamraten "herr greve". De ansåg att ohyfsat uppträdande tydde på hög social ställning.

Han sökte sig till det militära i avsikt att bli yrkesofficer vid Kronobergs regemente i Växjö, I 11, men övergick till reservstaten, utbildade sig till gymnastikdirektör och blev gymnastiklärare vid Karolinska läroverket i Örebro. Under en period (troligen på 1920- och 30-talen) var han gymnastikinspektör i Örebro län vilket innebar att han besökte skolorna i länet och kontrollerade gymnastikundervisningen.

I en skrift utgiven av Örebro läns Idrottsförbund sägs att han som nybliven gymnastikdirektör hade ett helt annat synsätt på gymnastik än det då vedertagna. "Han var långt före sin tid och förde ut gymnastiken bland de breda lagren och bröt mot alla då rådande klasskrankor. Genom studier i Danmark hade han blivit intresserad av mjuka rörelser, volter och andra roliga ingredienser inom gymnastiken. I Örebro förde han in gymnastiken på olika arbetsplatser, där han ansåg att det enformiga tempoarbetet skulle avbrytas av lämpliga kroppsövningar".

I en licentiatavhandling av gymnastikdirektören Olle Åhs sägs att Sam Adrian "framstår som en av århundradets stora svenska gymnastikpedagoger".

Jag har träffat tidigare elever till honom. Somliga talade uppskattande om honom, andra gjorde det inte. Författaren Jan Mårtenson, som gick i Karolinska läroverket i Örebro då Sam var verksam där, hörde uppenbarligen till den senare kategorin. I en av sina böcker låter han huvudpersonen göra följande reflexion vid ett möte:

"Han påminde mig om en gammal gymnastiklärare som jag haft. En humorlös, sträng reservkapten som såg ut som om han beklagade den dag då han måste ställa floretten ifrån sig inne på den lilla expeditionen i gymnastikhuset. Äldre generationers skolpojkar berättar om hur han brukade gå omkring med floretten i hand och snärta till över baken på dem som inte gjorde sitt bästa över plintar och på balansbommar." [Midas hand s. 80]


Vid mognare ålder blev han intresserad av psykologi och ångrade sitt beteende. Han titulerades allmänt som "kapten", även som gymnastiklärare.

I början av andra världskriget inkallades han och blev chef för ett kompani som hade till uppgift att befästa och försvara Öland. Det var en uppgift som han tog sig an med entusiasm.

Under mina två år i första klass i Karolinska läroverket hade jag honom som gymnastiklärare två gånger i veckan. De lektionerna kom först på dagen. Jag kom ofta för sent, och min far skrev varje gång in anmärkning för för sen ankomst i klassboken. När jag så småningom började läsa en gymnasiekurs på latinlinjen per korrespondens hade jag stor hjälp av honom vid tydandet av latinska texter.

På gamla dar blev han intresserad av astronomi och den vägen även av matematik som han inte hade läst särskilt mycket av under sin skoltid. Han studerade därför olika gymnasiekurser i matematik på Hermods korrespondensinstitut och var mitt inne i en sådan kurs när hans liv ändades av en hjärtattack. Han blev 74 år.

Gift 1:o 5 september 1910 med Aino Katarina Carell Farm. kand. i Stockholm. Född 4 augusti 1882 i Stockholm. Död 7 oktober 1962. Skild 1916.
Barn:

Karin Elisabeth Adrian. Född 31 maj 1911.


Gift: 2:o 29 mars 1917 med Greta Borg Gymnastikdirektör i Örebro. Född 13 mars 1893 i Örebro. Död 1 april 1981 i Örebro.
Far: Harald Hubert Borg Fil. dr, lektor vid Karolinska läroverket i Örebro. Född 19 januari 1851 i Ystad. Död 20 februari 1916.
Mor: Alma Frideborg Ahlström. Född 26 november 1865 i Kristianstads stadsförsamling (L). Död 11 juli 1952 i Stockholm.
Barn:

Lisbeth Adrian. Född 11 maj 1920 i Örebro Nikolai (T).

Per Henrik Samuel Adrian. Född 24 mars 1927 i Örebro Nikolai (T).

Lars Peter Samuel Adrian Född 12 augusti 1932 i Örebro Nikolai (T).


Graven i Örebro

Olle Åhs om Sam