Jöns Petter Borgs 7 söner
(Bilden hämtad från Inger Rudbergs bok "Tre gårdar i Lund")
Placera muspekaren på resp. person för att se vem som är vem


Nils Fredrik, bokhandlare Berndt, bankdirektör Anders, apotekare August, bankdirektör Carl Otto, fabrikör Wilhelm, kamrer Axel, godsägare Axel, godsägare Nils Fredrik, bokhandlere  Fredrik, bokhandlere  Berndt, bankdirektör Anders, apotekare August, bankdirektör Carl Otto, fabrikör Wilhelm, kamrer Axel, godsägare Nils Fredrik, bokhandlare Berndt Gustav, bankdirektör Anders, apotekare Johan August, bankdirektör Carl Otto, fabrikör Georg Wilhelm, kamrer Johan Axel, godsägare