Inledning och källor


Under årens lopp har jag samlat på mig en hel del uppgifter om min fars och min mors släkt, d.v.s. släkterna Adrian och Borg och deras förgreningar. Till allra största delen har jag hållit mig till vad andra har berättat och skrivit, och jag har alltså i mycket begränsad omfattning ägnat mig åt att på egen hand forska i kyrkböckerna. Det jag har fått veta har jag fört in i släktregistreringsprogrammet Disgen.
Min bror Lars föreslog att jag skulle publicera resultatet av mitt insamlingsarbete på en egen hemsida. Jag insåg dock att jag inte hade tid och ork att bygga och underhåller en hemsida och föreslog att om han byggde en hemsida, så skulle jag förse honom med material. Och så blev det.
Stommen i material som redovisas här är stamtavlorna för släkterna Adrians och Borgs äldsta kända anfäder, deras makar och barn och deras makor/makar och barn etc. För ingifta personer tas inte upp mer än far och mor men alltså inte de ytterligare anor som kan finnas registrerade i mitt Disgenprogram.
Jag har strävat efter att lämna biografiska uppgifter om de personer som förekommer i krönikan, särskilt då uppgifter om vad vederbörande har uträttat och hans/hennes intressen. Ordnar har jag däremot oftast uteslutit.
Vissa personer har fått mycket större utrymme än andra, och det beror helt enkelt på att jag har haft tillgång till mer material om dem. Jag tar tacksamt emot ytterligare material, särskilt då biografiska uppgifter. Naturligtvis tar jag lika gärna emot påpekanden om felaktigheter.
Mina källor redovisas här nedan. Släktingar som lämnat uppgifter om andra släktingar och som själva är redovisade i krönikan har jag dock inte redovisat särskilt i källförteckningen. I enlighet med vedertagen släktforskarpraxis redovisas i krönikan gifta kvinnor med det efternamn de bar som ogifta. När jag nämner dem som uppgiftslämnare har jag dock använt det efternamn som de själva använt/använder, vilket oftast är makens efternamn.

Per Henrik Adrian


Källor (förtecknade i bokstavsordning med utgångspunkt från den beteckning som används i texten.)


Ahnfelt Titel: Studentminnen, del 1 och del 2.
Författare: Ahnfelt, Paul Gabriel
Publicering: Oscar L Lamms förlag, Stockholm, andra upplagan tryckt i Norrköping 1882, del 1 och del 2.
Alf Henriksson 1-3 Titel: En uppslagsbok, del 1-3
Författare: Henriksson, Alf
Publicering: Bra Böcker 1999, tryckt i Finland 1999.
ISBN 91-7133-559-5
Axel Borg - ett konstnärsliv Titel: Axel Borg - ett konstnärsliv
Författare: Wennberg, Birger
Publicering: Nerikes Allehandas förlag, Lindesberg 1992.
ISBN 91-86878-04-2
Bibbi Götell Titel: Sigge Stark - portförbjuden på biblioteket men läst av miljoner.
Författare: Götell, Bibbi
Publicering: Artikel i LänsPosten [Örebro] 1976-02-26
Block/Wåhlin Titel: Ättlingar till Carl Ludvig Wåhlin och Anna f. Meijer, del 1 och del 2.
Författare: Block, Eskil / Wåhlin, Sven
Publicering: Datorutskrift sammanställd ca 1990 av Eskil Block, uppdaterad och kompletterad ca 2005 av Sven Wåhlin
Bokbindare och buntmakare Titel: Bokbindare och buntmakare i Kristianstad - två familjers historia.
Författare: Rudberg f. Norborg, Inger
Publicering: Artikel i Kristianstadsbygdens SläktforskareFörenings tidskrift 4-häradsbladet 1995 nr 2
ISSN 1102-0881
Borgar i Karro Titel: Borgar i Karro
Författare: Adrian f. Borg, Greta
Publicering: Artikel i Örebro-Karolinaren nr 28, december 1968, skrift utgiven av sällskapet Örebro-Karolinare i Stockholm.
Borgs i Lund Titel: Borgs i Lund
Författare: Karlsson, William, fil dr, antikvarie vid Kulturhistoriska muséet i Lund.
Publicering: Lund 1939
Borgska släkten Titel: Borgska släkten.
Författare: Adrian f. Borg, Greta
Publicerung: Artikel i okänd tidskrift.
C.V.Åkerman Titel: Från Morfars och mormors tid. Minnen och hörsägner.
Författare: Åkerman, Carl Viktor, f. 1858, d. 1930, kyrkoherde i Gärdslöv ( se Carlquist 3 s. 433)
Publicering: Släktkrönika skriven 1929, avskriven och duplicerad i december 1961 av Nils Hyltén-Cavallius och Lennart Borg.
Carlquist 1-12 Titel: Lunds Stifts herdaminne serie II Biografier, del1-12.
Författare: Carlquist, Gunnar
Publicering: Del 1 Berlings Arlöv 1980. Del 2-9 Gleerups förl. Lund, 1948-1963. Del 10-12 Bokh. Arken, Lund, 1985-2004.
Cavallin Titel: Lunds stifts herdaminne
Föfattare: Cavallin, Severin
Publicering: Gleerups förlag, Lund, 1858
Dick Eriksson Titel: Stataren Anders Gustav Andersson och hans ättlingar från Östergötland.
Författare: Eriksson, Dick
Publicering: Datorutskrift daterad den 31 januari 1999
Elmgren Titel: "Förteckning på kyrkoherdar i Lunds stift" och "Samlingar till en beskrifning öfver prostar och kyrkoherdar i Lunds stift."
Författare: Elmgren, M
Publicering: Manuskript i Lunds universitetsbibliotek.
Elmqvist Titel: Bengt Nordenberg folklivsmålaren (doktorsavhandling).
Författare: Elmqvist, Ann-Marie.
Erik Klementsson Titel: Släktkrönika om släkten Adrian/Ryberg
Författare: Klementsson, Erik
Publicering: Maskinskriven sammanställning tillhandahållen av Bo Ryberg i Täby.
Eskil Block Titel: Förteckning över Lars och Helena Norborgs avkomlingar.
Författare: Block, Anders Eskil
Publicering: Fotokopierad datorutskrift.
GP
Titel: Göteborgs-Posten.
Hagström Titel: Strängnäs stifts herdaminne.
Författare: Hagström, Klaes Alfred
Idrotten - mitt liv. Titel: Idrotten - mitt liv. Berättelser och minnen från närkesdistriktet1900 - 1980 Publicering: Örebro läns Idrottsförbund 1980.
Ingrid Stenbäck Titel: Stamtavla för Harald Jönsson.
Författare: Stenbäck, Ingrid.
Publicering: Datorutskrift 2005-05-31 från Disgen.
Isberg Titel: Bidrag till Malmö stads historia.
Författare: Isberg, Anders Ulrik
Publicering: Malmö 1895-1900
Johannes Adrian Titel: Den adrianska släkten.
Författare:Adrian, Johannes
Publicering: Maskinskriven sammanställning daterad 1975-10-16, kompletterad 1990-10-09 av Ingrid Granstam f. Lundberg i Habo.
Karl XII:s officerare Titel: Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar
Författare: Lewenhaupt, Klaes Alfred
Publicering: Walter Ekstrands bökförlag, Lund 1977.
ISBN: 91-7408-024-5
Katarina (AB) Kyrkoarkiv -- Katarina (AB) CI:4.
Kristianstads sf (L), C:12 1856 Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- C:12
Kristianstads sf (L), C:12, 1858 Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- C:12
Kristianstads sf (L)F:3 1859 Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- F:3
Kristianstads sf (LF:3 1857) Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- F:3
Kristianstads sf (LF:3 1858) Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- F:3
Kristianstads sf C:12, 1863 Kyrkoarkiv -- Kristianstads län -- Kristianstads stadsförsamling (L) -- Födelse- och dödbok -- C:12
KSH 2-4 Titel: Kalmar stifts herdaminne, del 2-4.
Författare: Olsson, Bror
Publicering: Lund 1948, AB Dillbergska bokhandeln, Kalmar, i distribution.
Kyrksilvret Titel: Om kyrksilvret från stora ofreden och prästfolk i Skabersjö på 1700-talet.
Författare: Rudberg f. Norborg, Inger
Publiceriing: Artikel i Lunds Stiftsbok 1982-83
Lennart Borg Titel: Min släkt på farssidan.
Författare: Lennart Borg
Publicering: Datorutskrift sept. 1993, reviderad och kompletterad med bilder febr. 2000.
Libris(www.libris.kb.se) Hemsida med den angivna adressen.
Litthandb. Titel: Litteraturhandboken
Författare: Linell, Björn
Publicering: Forums förlag 1999,
ISBN 91-37-11226-0
Lunds stifts matrikel Författare: Ekdahl, Fridolf Nathanael
Publicering: Lund 1900
Midas hand Författare: Mårtenson, Jan
Publicering: Wahlström & Widstrands förlag 2006, ISBN 91-46-21574-3
NE Titel: Nationalencyklopedin
Publicering: Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs
ISBN 91-7024-619-X
Olle Åhs Titel: Örebrogymnastikens idémässiga bidrag till utvecklingen inom svensk gymnastik1912-1950.
Författare: Åhs, Olle
Publicering: Avdelningen för idrottspedsgogisk forskninmg HLS/GIH; uppsats för licentiatsexamen september 1989;
ISBN 91-7656-217-4
Otto Willers Titel: Släkten Borg från Skåne
Författare: Willers, Otto
Publicering: Handritad grafisk stamtavla sammanställd 1960-66
Reuterdahl Titel: Ärkebiskop Henrik Reuterdahls memoarer.
Författare: Reuterdahl, Henrik
Publicering: Lund Gleerup 1920
SBHL Titel: Svenskt Biografiskt Handlexikon (2 volymer)
Författare: Hofberg, Herman m. fl.
Publicering: Bonniers förlag 1905
SBL Titel: Svenskt Biografiskt Lexikon
Författare: Olika redaktörer under årens lopp
Publicering: Successiv utgivning av nya band.
Skarstedt Titel: Göteborgs stifts herdaminne
Författare: Skarstedt, Carl Wilhelm
Publicering: Göteborg 1948
Släkten Borg Titel: Släkten Borg
Författare: Ahlmark f. Dixen, Mejt
Publicering: Fotokopierad sammanställning av foton, tidningsurklipp och minnesanteckningar med en inledande tabellarisk uppställning.
Stenebyboken Titel: Stenebyboken, boken om Bäckefors, husförhörs-, födelse- och dödslängder m.m.
Stålhammar 350 år.
Titel: Stålhammar 350 år.
Författare: Okänd
Publicering: Datorutskrift m. anl. av ättens 350-årsjubileum år 2000.
Sv. bef. 1890 Titel: Sveriges befolkning 1890.
Författare: Arkion/SVAR och Sveriges Släktforskarförbund.
Publicering: CD-skiva 2003 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund.
Sv. män o. kv. Titel: Svenska män och kvinnor, biografisk uppslagsbok.
Författare: Boman, Nils (huvudredaktör)
Publicering: Albert Bonniers förlag, Stockholm 1949
Sv. slk. Titel: Svenska Släktkalendern + årtal
Författare: Berg, Gösta; Kempe, Kurt; Furtenbach, Börje
Publicering: Albert Bonniers förlag, Stockholm
Söta Louise Titel: Söta Louise och ollonfläsk
Författare: Rudberg, Inger
Publicering: Kristianstad 2001
ISBN:91-88034-74-7
Thane Adrian Titel: Thane Adrians berättelser
Författare: Adrian, Nathanael
Publicering: Datorutskrift 2002 och följande år i mycket begränsad upplaga av berättelser sammanställda av Inger Rudberg och Per Henrik Adrian.
Theodor Hagberg Titel:Stockholmsborgare på 1700 - och 1800 - talet, artiklarna En ålderman inom bleckslagareämbetet och Erik Hising och hans mågar, särtryck ur Vår stad n:r 11 och 12 1929.
Författare: Hagberg, Theodor
Publicering: Kurt Lindberg boktryckeriaktiebolag, Stockholm 1930
Theodor Wåhlin Titel: Släktkrönika
Författare: Wåhlin, Theodor
Publicering: Maskinskriven sammanställning sannolikt skriven 1946-48
Tre gårdar Titel: Tre gårdar i Lund, kring familjer och miljöer under 250 år.
Författare: Rudberg, Inger
Publicering: Lund 1995.
ISBN 91-970912-2-7
Vill du köpa boken? Klicka här.
Vem var Sigge Stark? Titel: Vem var Sigge Stark?
Författare: Niklasson, Bo
Publicering: Sjöbergs bokförlak, Helsingborg 1990.
ISBN 91-87234-10-4
Werin Titel: Esaias Tegnér, från Det eviga till Mjältsjukan
Föfattare: Werin, Algot
Publicering: Lund 1934
VTF 1997/1998 Titel: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1997/1998.
Publicering: ISBN 91-85884
Värmland förr och nu Titel: Värmland förr och nu, Värmlands museums årsbok 1916.
Publicering: Karlstad 1916