Hilma Carolina Palmira Palm


Född 26 april 1821 i Lund. Gift med Anders Borg. Apotekare först i Ystad, sedan i Örebro. Född 24 juni 1816 i Lund. Död 18 december 1886 i Örebro.

I ett långt brev till sonen Arvid skriver Hilma om hur hon som ung flicka var förälskad i "O." (=Otto Lindblad) men att denne valde en annan. Efter moget övervägande valde hon då att gifta sig med Anders Borg.
Hon skriver i sitt brev:

"Det som jag menade med lifvets lycka, det var slut, jag var trött till själ och sinne. Någon ny kärleksroman kunde icke mer komma ifråga. Icke heller kunde jag av pur beräkning räcka min hand till hvem som helst, som möjligen skulle egna mig en sådan tanke. För Anders hade jag vänskapens intresse, jag visste, att han numera ingen trefnad hade i sitt fädernehem, sedan inbillade jag mig, ty i ungdomen inbillar man sig så mycket, att jag skulle kunna göra honom lycklig, och den tanken att vara af någon betydelse, vara nödvändig för någon, har en stor lockelse för qvinnan - därtill kunde ju Anders gifta sig straxt .... På sommaren 1843 (i Maj) eklaterades vår förlofning, så snart Anders kom från Stockholm, der han under vistelsen konditionerat. Under sommarmånaderna skötte han Aphoteket i Y. ... I Sept. hade vi bröllop. Medan det ännu ej var bestämdt afgjort med vår förlofning yttrade Erica (syster) att hon tyckte A och jag ej passade för hvarandra, hvilket jag inom retade mej öfver af den orsak, att hon ogillade O. Detta passade icke heller bra. På sätt och vis hade hon rätt, ty vi inbillade oss båda 2 att vi skulle kunna skapa om hvarandra. Han ville göra mig till en sådan husfru som jemt var på gångande fot och som hvarje minut skulle kunna svara på den frågan, i hvilken vrå är pigan n:o 2, vad gör pigan n:o 1 m.m. sådant, och jag ville ha A. litet på mitt vis, läsa litet högt för mig om aftnarna etc. och det var många gånger ganska knaggligt tills vi kommo till insigt af att det var bäst om hvar och en finge behålla sin Individualitet". [Brev 1 till Arvid]


Graven i Örebro


Vittra personer i Hilmas närhet