Hedvig "Hedda" Margareta Maria Borg

Hedvig "Hedda" Margareta Maria Borg. Född 23 februari 1821 i Farhult (M). Död 29 januari 1908 i Örkelljunga [Carlquist 8 s. 128].
Prostinnan Borg tyckte att den förmögenhet som tillfallit eller skulle tillfalla svågern Johannes adoptivson Scholin-Borg skulle stanna i släkten. Hon ville därför stifta parti mellan denne och någon av sina döttrar. Othilda tillfrågades men avvisade bestämt varje tanke i den vägen. Hon vände sig då till Hedda. Denna, som var bara 16 år, var alltid snäll och medgörlig och ville aldrig göra föräldrarna emot, inte heller i det här fallet. Det blev alltså bröllop.
Men Heddas hjärta ville inte vara med. Hon kunde inte förmå sig att bröllopskvällen följa med den i allas tycke råe och osmaklige Scholin-Borg utan sprang in i föräldrarnas sängkammare och bad om skydd där. Men föräldrarna var obevekliga, särskilt modern, och Hedda tvingades följa med den man som givits henne och hade rätt till henne. Men något äktenskapligt umgänge blev det inte då Hedda blev så sjuk av sinnesrörelse och aversion att hon blev sängliggande i flera månader.
Under den tiden vårdades hon av den till Helsingborg nykomne och för sitt delta-gande i polska kriget 1831 berömde fältläkaren Fredrik Stenkula. Mellan denne och Hedda uppstod den sympati som sedermera ledde till äktenskap.
Scholin-Borg hade redan i början uppgivit fältet, och det gällde att åstadkomma en skilsmässa. Men hur skulle den anordnas? Utrikes resor och vistelse i utlandet var för dyrt. Det beslöts då att Hedda skulle förlöpa sin make och hålla sig dold under ett år. Hon flyttade dock inte längre än till föräldrarna i Farhult. Där hölls hon dold. Ingen fick se henne fastän alla visste var hon var, och under tiden efterlystes hon i kyrkorna. När året var till ända trädde hon fram och blev så skild från Scholin och gift med Stenkula. [C.V.Åkerman]

Gift 1:o med förnamnet okänt Scholin-Borg. Adoptivbarn [C.V.Åkerman].

Gift 2:o 12 september 1841 i Farhult (M) med Zacharias Fredrik Agaton Stenkula. Re-gementsläkare vid Norra skånska infanteriregementet. Född 5 december 1803 i Östra Skrukeby (E). Död 10 december 1867 i Helsingborg [Carlquist 8 s. 128].
Student i Lund 1823. Deltog som kirurg och fältläkare i polska kriget 1831 och i dansk-tyska kriget 1848. Han ägde en gård i Kullagatan där hans svärmor flyttade in.
Far: P.A. Stenkula. Prost i Ringarum (E) [C.V.Åkerman].
Mor: H.M. Gjertz.

Barn:

Anders Stenkula. Lärare och folkskoleinspektör i Malmö. Född 1841. Han satte skolväsendet i ett ordnat skick, var nitisk och samvetsgrann i all sin gärning [C.V.Åkerman].

Maria Stenkula. Född 1842.
Skickades redan i de tidigare barnaåren till morföräldrarna i Farhult. Vid sex års ålder lämnade hon Farhult och sattes i skola i Helsingborg där hon fick sin moster Margareta Åkerman f. Borg som sin första lärarinna. Denna lärde henne läsa rent och använde bara abc-boken och psalmboken som läroböcker. Maria var i sin ungdom en stor skönhet med de finaste drag och den ståtligaste hållning. Hon hade många beundrare och tillbedjare, men hon avvisade dem alla. Hennes livskall var skolan. Efter att ha gått igenom Stockholms högre lärarinnesaminarium grundade hon Stenkulska flickskolan i Malmö. [C.V.Åkerman]

Nicolina Stenkula. Född 1844 [C.V.Åkerman].

Elisabeth Stenkula. Född 1846 [C.V.Åkerman].

Anna Stenkula. Telegrafist i Höganäs. Född 1851. Var ovanligt vacker, livlig och glad, kvick och snarfyndig. Hon var ytterst behaglig och mångas förtjusning men hon föredrog att förbli ensam. Hon dog endast 29 år gammal. [C.V.Åkerman] Dödsorsak: Lungsot.

Agathon Stenkula. Född 1853.

Axel Stenkula. Född 1856.

Beata Stenkula. Född 1858 [C.V.Åkerman].

Eva Stenkula. Född 1860.

Gustaf Stenkula. Stationsinspektor i Örkelljunga. Född 1864.
Hans håg låg egentligen åt lantbruket, men utan medel att skaffa sig eget jordbruk gick han i järnvägens tjänst. Det hindrade honom inte att syssla med jordbruk och han arrenderade prästgården i Örkelljunga som då innehades av hans svåger kyrkoherde J. Burén. Den egendomen innehade han i fem år och var i allt en föregångsman för ortens befolkning. Då han pensionerades från sin inspektorsbefattning byggde han sig på syster Marias tomt en vacker villa där han nu [1929] bor med sin familj och huvudsakligen ägnar sig åt sitt favoritnöje jakten, där han förvärvat sig gott anseende som skytt och jägare. [C.V. Åkerman]

Här kan du se mer av släkten Stenkula.