Äldste kände stamfader för släkten Adrian är

Harald Jönsson

Kofferdiskeppare och borgare i Katarina församling i Stockholm. Född omkring 1620. Död 1695 i Batavia (nu Djakarta), Indonesien .

Han tjänstgjorde förmodligen vid ett av de 20-tal rederier som fanns i Stockholm vid den här tiden och som idkade transocean sjöfart (Ostindiska kompaniet grundades först 1739). 1645 reste han till Ostindien varifrån han 1685, 65 år gammal, återvände till Sverige, sannolikt i avsikt att slå sig ner i hemlandet. Vid hemkomsten gifte han sig med Christina (Kerstin) Swensdotter. (I ett brev från 1694 kallar han henne Påfwels dotter.) 1686 köpte han en gård vid Högebergsgatan, kvarteret Heckelfjell, Katarina församling, Stockholm.

Sedan han gift sig synes han tillsammans med hustrun ha öppnat en vinhandel som han dock inte haft intresse för utan överlåtit åt hustruns tidigare arbetsgivare Michel Berg. Efter några år i Sverige tycks längtan till sjön ha blivit honom övermäktig varför han dagen efter första böndagen år 1689, 20 veckor före yngste sonens födelse, d.v.s. i maj 1689, återvände till Ostindien. Därifrån skrev han flera brev till sin hustru, men han fick inget svar och tvivlade på att de hade kommit fram. Han hade för avsikt att återvända hem 1696 men avled på färd från Batavias Castell den 11 juli 1695. Hustrun reste samma år till Amsterdam för att söka upp sin man och fann där att hennes brev till honom inte hade kommit fram. Då hon fick höra att han skulle ha sagt att han aldrig skulle återvända till Sverige ansökte hon om äktenskapsskillnad hos Consistoriet (Domkapitlet) i Stockholm. På grund av den skrivelsen har såväl hennes brev som makens två brev blivit bevarade åt eftervärlden. (Arkivarbetaren Börje Norrman, Stockholm, har frivilligt utfört noggranna och omfattande forskningar om dessa våra stamföräldrar. Resultaten är samlade i en särskild pärm till vilken kan hänvisas.)

I bouppteckningen efter yngste sonen, Samuel Adrian, uppgavs att samtliga släktingar i Stockholm dött under den stora pesten 1711 - 1712. Pesten kom från Pernau i Estland till Värmdö och skördade 20 000 människoliv. Kanske är våra släktingar begravda norr om Katarina Kyrka? Trakten kring den kyrkan kallas för Golgata. Under de sista årtiondena före sekelskiftet 1700 och tiden därefter var förhållandena i vårt land synnerligen miserabla. [Johannes Adrian] Han seglade för en holländsk redare som bodde i Stockholm och som hette Lorenz Adrianz [Sam Adrian jr].

Gift förmodligen 1686 [Johannes Adrian] med Christina Swensdotter. Född i på Gotland. Död 1707 i Stockholm. Åren 1682 - 1685 hade Christina tjänst hos winskänkaren Michel Berg på värdshuset Holenske Thijn i kvarteret Heklefjell i Katarina församling. 1696 begärde Christina Swensdotter skilsmässa från "sin till sjöss försvunne make". Vid jultiden 1696 fick hon ett dödfött barn med sin blivande nye make Harald Friis. [Johannes Adrian]

Barn:

Michel (Mikael) Adrian. Född 1687 i Katarina (AB) . Död 26 januari 1755 i Jönköpings Kristina (F) .

Samuel Adrian. Född 1689 i Katarina (AB) . Död 7 september 1743 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).