Harald Hubert Borg


Fil. dr, lektor vid Karolinska läroverket i Örebro. Född 19 januari 1851 i Ystad.. Död 20 februari 1916.

Det berättas att när Anders Borg en dag kom hem från en av sina jakter hade hans hustru fött honom en son. 'Den pojken bör med all sannolikhar bli en stor jägare', tänkte den stolte fadern och lät döpa sonen till Harald Hubert. Redan som mycket liten fick gossen i likhet med sina bröder följa med fadern på jakterna. Lille Harald tyckte det var roligt att traska med. Djuren och blommorna gladde honom mest. Jaktens särskilda syfte var honom än så länge helt främmande ända till den dag då han råkade bli vittne till en skadskjuten hares dödskamp. Efter den dagen kunde man inte, vare sig med lock eller pock, förmå gossen att följa med på jakt, hans Hubertusnamn till trots." [Borgska släkten s. 67]

När Harald var endast några år gammal flyttade familjen till Örebro. Han studerade vid Örebro högre allmänna läroverk [sedermera kallat Karolinska läroverket] och tog studenten 1870. Därefter ägnade han sig åt humanistiska studier i Uppsala med levande språk som huvudämnen. Han blev fil. dr 1882 på avhandlingen "Sagan om Athis och Prophilias". 1883 - 1888 vikarierade han som lektor i Kristianstad. Sommaren 1887 förkovrade han sig i London och 1890 i Paris. I april 1886 utnämndes han till lektor i franska och engelska i Örebro där han blev kvar till sin pensionering. Tidvis vikarierade han som rektor. Han tjänstgjorde som studierektor vid Nya elementarskolan för flickor och som inspektor vid Risbergska skolan i Örebro. På 1890-talet var han inspektor på arbetarföreläsningarna i Örebro, och han ansågs vara en utmärkt föreläsare. [Släkten Borg]

Han blev en ovanligt skicklig och omtyckt lärare. Bl.a. skriver doktor Ringselle i sina minnesanteckningar om honom: "Lektor Harald Borgs nobla personlighet kunde ej förfela att göra intryck på alla som kom i beröring med honom. Hur klart minns vi ej under lektionstimmarna de varma stödjande orden när något klickade. Så fint som lektor Borg tog på sitt ämne och det vackra uttalet som beledsagade orden gjorde franskan till det klassiskt sköna språk som han så varmt älskade. Själv sångare och tillfällighetspoet fann han inom franska smaken och litteraturen flykt för sin konstnärsskäl." [Borgska släkten s. 69]

"De senaste fyra lästerminerna var han tjänstledig på grund av sjukdom som beröfvade honom talförmågan." [Karolinska läroverkets redogörelse för läsåret 1915 - 1916 återgiven i Släkten Borg.]

En samling brev mellan Harald och hustrun Frideborg finns deponerad på Örebro läns museum i Örebro.

Gift: 4 januari 1886 i Kristianstads stadsförsamling (L) [ Krist. sf E:6 s.152/56] med. Alma Frideborg Ahlström Född 26 november 1865 i Kristianstads stadsförsamling (L). Död 11 juli 1952 i Stockholm.

Barn:

Hilma Frideborg Borg Född 22 oktober 1886. Död 9 april 1909.

Elsa BorgFödd 2 augusti 1889. Död 25 februari 1976.

Greta BorgFödd 13 mars 1893 i Örebro Död 1 april 1981 i Örebro.


Frideborg och Harald.


Frideborg och Harald med döttrar.


Graven i Örebro.