Gustaf Henrik Adrian


Bokbindare i Jönköping. Född 21 mars 1728 i Kristianstads Heliga Trefaldighet. Död 1778. Begravd 4 mars 1778.
1743 blev han den förste lärlingen hos styvfadern Carl Otto Oalmgren som 1745 blev mästare i ämbetet i Stockholm och övertog sin fars verkstad i Kristianstad. Redan 1749 arbetade Gustaf Henrik i Jönköping och var dopvittne där den 17 september 1749. Han övertog farbrodern Michels rörelse i Jönköping när denne dog 1755 och fick mästarbrev den 10 maj 1755.
Efter Gustaf Henriks död levde den adrianska bokbindaretraditionen i Jönköping vidare genom att hans änka Gertrud Märta Swalander gifte om sig med bokbindaren Georg Palmgren. Gustaf Henrik Adrians släktgren är utdöd åtminstone på den manliga sidan.

Gift 1:o 10 december 1755 med Brita Catharina Ståhle. Född 16 maj 1725. Död 3 juni 1760 i Jönköping.
Far: Samuel Ståhle. Handlande. Född 14 juni 1696 i Jönköping.
Mor: Helena Ruda. Född 1694. Död 2 september 1769.
Barn:

Carl Otto Adrian. Född 14 november 1756. Död 19 december 1756.

Johanna Helena Adrian. Född 12 februari 1758 i Jönköping. Död 6 maj 1832 i Jönköping.

Gift 2:o 1761 med Catarina Beata Pihlgren. Född 1738. Död 21 januari 1772
Barn:

Samuel Olaus Adrian. Född 8 februari 1762. Död 27 november 1762.

Britta Catarina Adrian. Född 19 april 1763.

Sara Brita Adrian. Född 20 juni 1765. Död 3 maj 1766. Dödsorsak: Bröstsjukdom.

Greta Lisa Adrian. Född 22 oktober 1766. Död 23 januari 1767. Dödsorsak: Okänd sjukdom.

Anna Dorothea Adrian. Född 15 november 1767. Död 10 ..... 1769. Dödsorsak: Koppor.

Sara Adriana Adrian. Född 24 november 1768. Död 6 februari 1845

Anna Dorothea Adrian. Född 12 maj 1770.

Gustafva Adrian. Född 1 januari 1772

Gift 3:o 28 december 1772 med Gertrud Märta Swalander. Född 5 september 1746.
Far: Förnamnet okänt Swalander. komminister i Byarum (F).
Mor: Catharina Hilling. Död 2 mars 1827.
Barn:

Catharina Beata Adrian. Född 21 mars 1774. Död 22 november 1843.

Catharina Adrian. Född 12 juli 1775. Död 7 mars 1862.

Carl Gustaf Adrian. Född 25 augusti 1776. Död 18 maj 1779. Dödsorsak: Koppor.

Johan Hindrick Adrian. Född 13 augusti 1778. Död 21 april 1779. Dödsorsak: Okänd barnsjukdom.