sinepalm (143K)

Euphrosyne "Sine" Hising
Esaias Tegnér uppvaktade henne och har nämnt henne i flera av sina dikter.