Carl Magnus Ryberg

(son till Petronella Carolina Adrian)

Överstelöjtnant vid Kronprinsens husarregemente i Malmö. Född 18 januari 1844 i Malmö Sankt Petri (M). Död 5 september 1898 på Bonarps hed, Riseberga (L).

Officersvolontär vid Skånska Husarregementet 1863, underlöjtnant 1864, understallmästare hos kung Carl XV 1871, ryttmästare 1887, överstelöjtnant 1897.

"C. M. Ryberg var en bland de mest sympatiska personligheter man kunde träffa på, kvick och rolig, passande för alla åldrar, och man hade aldrig tråkigt i hans sällskap. Då min son Gustaf var född, råkade jag R, som då han gick förbi mig skrek tvärs över gatan: 'Gratulerar till pojken, hoppas han har sin mors exteriör och sin fars interiör, dock med någon moderation'. R. avled på 1900-talet knall och fall efter en exercis på Bonarp. Han fick hjärtförlamning och föll av hästen. En så ståtlig militärbegravning som hans, har jag sällan sett. De på Bonarp och Ljungbyhed förlagda trupperna bildade häck nästan ända fram till Riseberga kyrka, där jordfästningen försiggick. Jag, tror mig våga påstå, att jag aldrig träffat någon, som var så uppburen och avhållen av både hög och låg som lille överstelöjtnant C. M. Ryberg. Mången tyckte kanske, att han pratade för mycket, vilket enerverade folk, men R. hade med alla sina historier och livliga konversation en stor förtjänst, nämligen att han aldrig trodde eller talade illa om sin nästa." [Ur en artikel av okänd upphovsman i Sydsvenska Dagbladet 27 juni 1924]

Gift med Jenny Maria Ljungström.Född 12 augusti 1847 i Sala. Äktenskapet var barnlöst.
Far: Otto Ljungström. Grosshandlare i Ystad