Axel Leonard Borg


Konstnär i Örebro Född 20 augusti 1847. Död 24 maj 1916.

Det var i synnerhet Axel, som tidigt visade ett alldeles särskilt intresse för djur. I apotekaregården fanns många hundar, som alla barnen lekte och kelade med, men det var liksom inte nog för Axel. Han drog hem alla möjliga sorts kryp från det vanliga grodynglet till råttor, ekorrar, papegojor och apor. En gång hade han en tam ekorre, som tyckte om att hålla till i hans byxfickor, där det alltid fanns nötter för Kurre. Enligt Axels egen utsago råkade Kurre en gång av misstag följa med till skolan. Behöver man ha särskilt livlig fantasi för att tänka sig situationen, när denne Kurre plötsligt, mitt under en lektion, skuttar upp på katedern? Och Axels älsklingsapa, den brukade ibland sitta och lura ovanför ingången i tamburen i den Borgska våningen i avvaktan på att någon skulle dra i klocksträngen och bli insläppt. När vederbörande sedan steg in, intet ont anande, vips hälsade apan välkommen genom att dimpa rätt ner på gästens huvud, eller i bästa fall hans skuldra. ...

Han studerade först konsthistoria och zoologi i Uppsala. Gick därefter igenom Konstakademien i Stockholm. Studerade några år i olika omgångar i Paris och bosatte sig slutligen i Örebro. Han var först genre- och porträttmålare, men gjorde sig senare mest känd som landskaps- och älgmålare. Som sådan är han representerad på Nationalmuseum. Axel var en sällsynt tjusande människa. Han hade många talanger och var en boren sällskapsmänniska. Men samtidigt med det varma, utåtriktade i hans väsen fanns där ett drag av djupt vemod. Detta var ett arv från modern och var gemensamt för alla syskonen Borg. Hos de flesta av dem framträdde detta dock först på äldre dagar. Axel sökte sig ofta bort från staden och upp till jaktstugan vid Ymningshyttan i Kilsbergen, som blev hans andra hem. " [Borgska släkten s. 67 f.]

Då man i början av andra världskriget anlade Villingsbergs sjutfält hamnade jaktstugan i riskområdet och flyttades till sjön Vikerns västra strand där den ligger på fastigheten Nybodas mark [Sven Bäärnielm i brev 18 sept. 2004 till Lisbeth Adrian]

En utförlig presentation av Axel Borg och hans verk finns i Birger Wennbergs bok "Axel Borg - ett konstnärsliv".
Axel Borg förblev ogift.


Graven i Örebro