Arvid Otto Borg


Fil. kand., läroverksadjunkt i Karlstad. Född 9 januari 1855. Död 1943. Bodde efter pensioneringen i Gränna.
Gift 10 juni 1891 med Beda Olivia Carlén. Född 12 april 1864. Död 1946.
Barn:

Folke Arvidsson Borg. Född 16 augusti 1892 i Filipstad.