Råbyholm
Bilden hämtad från Inger Rudbergs bok "Tre gårdar i Lund"