Carl Ludvig Wåhlin


Carl Ludvig Wåhlin. Rektor vid Latinskolan i Malmö. Född 12 maj 1819 i Farhult (M). Död 1 juli 1894 i Malmö.

Student i Lund, vikarierande adjunkt vid Lunds katedralskola, lektor i kristendom och hebreiska i Lund 1859, vikarierande adjunkt vid Lunds katedralskola, lektor i kristendom och hebreiska i Lund 1859, Rektor vid folkskoleseminariet i Lund 1864 - 1871, rektor för Malmö Högre Allmänna läroverk 1871, folkskoleinspektör 1869 - 1878. Lektor i kristendom och hebreiska i Malmö 1893. Ledamot i utredningar, kommittéer m.m. [Block/Wåhlin]

En av Carl Ludvig Wåhlins tidigare lärljungar har skildrat honom så här: "Jag har i mina dagar råkat på människor av alla slag, ... men ingen av dem synes mig så rättfärdig som min gamle rektor. Han kallades [från att ha varit rektor vid Lunds folkskollärareseminarium] att övertaga ledningen av Malmö skola i ett ögonblick, då denna disciplinärt sett råkat i lägervall. ... Bättre val kunde överheten inte ha gjort, och det dröjde inte heller länge innan både kollegium och ungdom kände, att de hade fått över sig en kraftig hand, som höll strama tyglar. ... hans orubbliga övertygelse att Herrens fruktan är vishetens begynnelse, satte sin prägel på hela hans verksamhet. ... [Han var] från hjässan till fotabjället en rector magnificus." [Theodor Wåhlin s. 27b ff.]

Gift 24 augusti 1860 [Johannes Adrian] med Anna Johanna Haqvinia Meijer. Född 3 februari 1835 i Ystad. Död 2 februari 1932 i Malmö [Johannes Adrian].
Far: Frans Meijer. Fanjunkare.
Mor: Helena Christine Öhrström. Född 26 april 1815. Död 3 februari 1879.

Barn

Carl Ludvig Wåhlin. Född 14 juli 1861. Död 24 januari 1937.

Anna Helena Lovisa Wåhlin. Född 20 maj 1863 i Lund. Död 25 november 1939 i Göteborgs Vasa (O).

Hans Fredrik Theodor Wåhlin. Född 16 december 1864. Död 1948.

Lars Samuel Christian Wåhlin. Född 13 januari 1867. Död 1934.

Lovisa Johanna Christina Wåhlin. Född 4 mars 1869. Död 1 november 1879.

Peter William Laurentius Wåhlin. Född 18 mars 1871. Död 27 juli 1918.

Anna Juliana Vilhelmina Wåhlin. Född 1 februari 1874. Död 23 november 1939 i Malmö. Efter mångårig anställning vid Malmö stads byggnadskontors räkenskapsavdelning avancerade hon till föreståndare och chef fram till pensioneringen 1934. Hade allmänna humanistiska, sociala (medlem av Pensionsnämnden i Malmö) och alldeles särskilt kyrkliga intressen. Ogift. [Block/Wåhlin]

Sigrid "Siggan" Sofia Elisabeth Wåhlin. Född 3 juni 1875. Död 28 augusti 1938. En rikt och mångsidigt utrustad personlighet med påtagligt "människovänlig" inställning. Hon led emellertid av en hjärtsvaghet som kom att begränsa hennes resurser. Prövade i yngre år på arbete vid bank- eller försäkringskontor med kort daglig tjänstgöringstid. Men det blev så påfrestande att hon fick ge upp tanken på avlönat yrkesarbete. I stället blev hon vårdarinna av sin mor och yrkesarbetande syster och förestod deras hem. Hon satt ofta vid sin vävstol där praktiska saker växte fram, bl.a. med tanke på sex föräldralösa brorsdöttrars framtida linneutstyrsel. Alla fick de också med tiden en rik uppsättning färdigsydda lakan, örngott och handdukar med ytterst prydlig handbroderad korsstygnsmärkning. Hon undervisade också barn. På äldre dagar överväldigades hon ett par gånger av depressioner, men hon tillfrisknade alltid från sådana perioder. Hon gratulerade under tårar Berit [Maj Berit "Maddi" Wåhlin,] när denna antogs till sjuksköterskeelev. [Block/Wåhlin]